"Człowiek tworzy swoje życie każdego dnia. I wczorajsza słabość może być jutrzejszą siłą"

Jacek Walkiewicz

POZNAJ NASZĄ KADRĘ

NASZA KADRA

(For information in English and German see below)
Anna

Dr Anna Gunia-Malicha

Właścicielka, dyrektor, założycielka i superwizor Poradni Psychologicznej, psycholog w specjalności psychologia kliniczna, mediator, mentor, opiekun stażystów i praktykantów w zakresie konsultacji psychologicznych. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w obszarze nauk społecznych na kierunku Psychologia. Brała udział w licznych szkoleniach i spotkaniach poszerzających wiedzę specjalistyczną, na przykład szkolenie z pracy ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym prowadzone przez Kris Decraemer z Interactive Academie Antwerpia Belgia. Doświadczenie zdobywała w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień we Wrocławiu. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: mgr Patrykiem Molskim, mgr Aliną Zimońską, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

Anna Gunia-Malicha - ZnanyLekarz.pl
Patryk

Mgr Patryk Molski

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychodietetyk, certyfikowany trener biznesu, diet coach, superwizor ośrodka i zastępca dyrektora Poradni Psychologicznej Dr Anna Gunia-Malicha we Wrocławiu, a także konsultant medyczny, mentor, opiekun stażystów, praktykantów w zakresie poradnictwa psychologicznego. Ukończył kurs psychodietetyki, dietetyki sportowej i suplementacji w Instytucie Dietetyki i Promocji Zdrowia oraz pierwszy rok Szkoły Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunkach: Terapia uzależnień i współuzależnionych i Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych) /Terapeuta rodzinny. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Analizy Transakcyjnej. Były członek Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik wielu kursów, szkoleń i konferencji w zakresie psychoterapii, psychoterapii uzależnień, psychodietetyki, nauk społecznych i medycznych. Odbył praktyki i nabywał doświadczenie w KGHM CUPRUM - Centrum Badawczo - Rozwojowym w Zakładzie Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej, a także w Pracowni Hr i PKiPP - Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii, analizy transakcyjnej i kompetencji miękkich, a także jest przygotowany do pełnienia samodzielnej roli asesora i wykonywania wszystkich obowiązków w zakresie Assessment & Development Center. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Aliną Zimońską, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

Patryk Molski - ZnanyLekarz.pl
Alina

Mgr Alina Zimońska

Psycholog, certyfikowany trener biznesu i superwizor Poradni Psychologicznej, mentor, opiekun stażystów, praktykantów w zakresie poradnictwa psychologicznego i zastępca dyrektora Poradni Psychologicznej Dr Anna Gunia-Malicha we Wrocławiu. absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Analizy Transakcyjnej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie nauk społecznych i medycznych, w tym z interwencji kryzysowej, psychodietetyki, uzależnień behawioralnych i psychodramie, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii pozytywnej oraz podejściu Gestalt. Uczestniczka różnych konferencji i warsztatów o tematyce związanej z analizą transakcyjną i psychologią. Nabywała doświadczenie w KGHM CUPRUM - Centrum Badawczo rozwojowym w Zakładzie Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej, a także w Pracowni Hr i PKiPP - Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii, analizy transakcyjnej i kompetencji miękkich, a także jest przygotowana do pełnienia samodzielnej roli asesora i wykonywania wszystkich obowiązków w zakresie Assessment & Development Center. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Patrykiem Molskim, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko. Pracuje według standardów etycznych i poddaje się stałej superwizji. Na wizyty przyjmuje w języku Polskim, Angielskim i Niemieckim.

Alina Zimońska - ZnanyLekarz.pl
Monika

Mgr Monika Zajączkowska

Logopeda kliniczny, magister filologii polskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologicznym ze specjalnością nauczania języka polskiego jako obcego (nauczanie obcokrajowców). Absolwentka Logopedii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w przychodniach lekarskich na terenie Wrocławia, w gabinetach prywatnych oraz w placówkach oświatowych - szkole podstawowej i przedszkolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu logopedii i neurologopedii. Ukończyła dwustopniowy kurs terapii ręki w aCentrum w Warszawie. W pracy z dziećmi stosuje elementy Metody Krakowskiej. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Patrykiem Molskim, mgr Aliną Zimońską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

Monika Zajączkowska - ZnanyLekarz.pl
Monika

Mgr Magdalena Szafrańska-Sikora

Psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog. Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych i w obszarze nauk społecznych na kierunku Psychologia. Ukończyła wiele szkoleń i warsztatów doszkalających, na przykład: szkolenie z pracy ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym prowadzone przez Kris Decraemer z Interactive Academie Antwerpia Belgia. Systematycznie bierze udział w Konferencjach Naukowych mających na celu poszerzanie wiedzy. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w pracy z dziećmi w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Pracowała również jako terapeuta z osobami chorymi na Alzheimera i otępienie. Prowadzi także zajęcia indywidualne z dziećmi z zespołem Aspergera i Afazją. Posiada Certyfikat TUS do pracy z dziećmi ze spektrum Autyzmu w tym Aspergera. Jest również mediatorem w sprawach rodzinnych. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Patrykiem Molskim, mgr Aliną Zimońską, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

Magdalena Szafrańska-Sikora - ZnanyLekarz.pl
Katarzyna

Katarzyna Kulczyk

Pedagog, nauczyciel, trener, doradca zawodowy, coach, opiekun stażystów, praktykantów w zakresie poradnictwa psychopedagogicznego i zawodowego. Ukończyła Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Poradnictwo zawodowe i coaching kariery na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczka wielu szkoleń z obszaru komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej oraz konferencji z zakresu doradztwa, poradnictwa zawodowego, organizowanym między innymi przez Katedrę UNESCO całożyciowego poradnictwa życiowego. Uczestniczka szkoleń, webinarów z zakresu coachingu organizowanych między innymi przez ICF- International Coaching Federation. Ukończyła kurs doradcy zawodowego, kurs zarządzania czasem, świadomego budowania kariery, trening rozwoju osobistego, Design Thinking w biznesie oraz kurs profesjonalnego coachingu. Brała udział w projekcie badawczo-wdrożeniowym pt „Students 4 Students ” jako coach, prowadząc indywidualne sesje coachingowe ze studentami zgodnie z koncepcją Life Design. Odbyła praktyki i nabywała doświadczenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy w dziale doradztwo edukacyjno- zawodowe. Odbyła także staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach na stanowisku pośrednik pracy. Doświadczenie pracy z klientami zdobywała także w Keralla Research Instytucie badań marketingowych i rozwiązań B2B we Wrocławiu w Dolnośląskim Inkubatorze Technologicznym i Centrum Innowacji Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Aliną Zimońską, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

OFERTA

Nasza Poradnia oferuje usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego dla dzieci i dorosłych, a także świadczy usługi z zakresu psychoterapii, doradztwa zawodowego i coachingu.


WSPÓŁPRACA

Współpracujemy między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: lek. psychiatrą Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

https://psych.net.pl

https://nateczowej.pl

https://www.nateczowej.pl/marcin-drozd-internista-kardiolog/

https://www.nateczowej.pl/ewa-a-jankowska-kardiolog-geriatra/

https://www.nateczowej.pl/katarzyna-wojtas-polc-kardiolog/

https://www.kancelariabuczko.pl/