"Człowiek tworzy swoje życie każdego dnia. I wczorajsza słabość może być jutrzejszą siłą"

Jacek Walkiewicz

POZNAJ NASZĄ KADRĘ

NASZA KADRA

(For information in English and German see below)
Anna

Dr Anna Gunia-Malicha

Właścicielka, dyrektor, założycielka i superwizor Poradni Psychologicznej, psycholog w specjalności psychologia kliniczna, mediator, mentor, opiekun stażystów i praktykantów w zakresie konsultacji psychologicznych. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w obszarze nauk społecznych na kierunku Psychologia. Brała udział w licznych szkoleniach i spotkaniach poszerzających wiedzę specjalistyczną, na przykład szkolenie z pracy ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym prowadzone przez Kris Decraemer z Interactive Academie Antwerpia Belgia. Doświadczenie zdobywała w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień we Wrocławiu. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: mgr Patrykiem Molskim, mgr Aliną Zimońską, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

Anna Gunia-Malicha - ZnanyLekarz.pl
Alina

Mgr Alina Zimońska

Psycholog, certyfikowany trener biznesu i superwizor Poradni Psychologicznej, mentor, opiekun stażystów, praktykantów w zakresie poradnictwa psychologicznego i zastępca dyrektora Poradni Psychologicznej Dr Anna Gunia-Malicha we Wrocławiu. absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Analizy Transakcyjnej. W trakcie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowego kursu psychoterapii. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie nauk społecznych i medycznych, w tym z interwencji kryzysowej, psychodietetyki, uzależnień behawioralnych i psychodramie, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii pozytywnej oraz podejściu Gestalt. Uczestniczka różnych konferencji i warsztatów o tematyce związanej z analizą transakcyjną i psychologią. Nabywała doświadczenie w KGHM CUPRUM - Centrum Badawczo rozwojowym w Zakładzie Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej, a także w Pracowni Hr i PKiPP - Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii, analizy transakcyjnej i kompetencji miękkich, a także jest przygotowana do pełnienia samodzielnej roli asesora i wykonywania wszystkich obowiązków w zakresie Assessment & Development Center. Współpracuje między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Patrykiem Molskim, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą, mgr Katarzyną Kulczyk, mgr Martą Dolińską-Kajzer, lek. Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko. Pracuje według standardów etycznych i poddaje się stałej superwizji. Na wizyty przyjmuje w języku Polskim, Angielskim i Niemieckim.

Alina Zimońska - ZnanyLekarz.pl
Martyna

Mgr Martyna Białecka

Psycholog ze specjalnością kliniczną, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego (2 lata), prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysach psychicznych, a także w Fundacji Opieka i Troska, pracując z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej oraz Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach rozwijających warsztat pracy, m.in. szkolenie z interwencji kryzysowej, szkolenie poszerzające wiedzę o myślach suicydalnych, szkolenie z pracy z osobami w żałobie. Udziela konsultacji psychologicznych osobom zmagającym się m.in. z niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami z regulacją emocji, obniżonym nastrojem, niską motywacją, lękami a także osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia psychologicznego. W pracy z pacjentem wykorzystuje techniki o udokumentowanej naukowo skuteczności., w szczególności techniki poznawczo-behawioralne (CBT) oraz techniki terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). W gabinecie dąży do spotkania w nie oceniającej atmosferze akceptacji i szacunku, którą uważa za podstawę powodzenia niełatwego procesu wprowadzania zmian w życiu. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa, a swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Białecka - ZnanyLekarz.pl
Borys

Mgr Borys Czapka

Psycholog i trener umiejętności miękkich. Z wyróżnieniem ukończył studia psychologiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu o specjalizacji psychologii klinicznej. Ukończył, również roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej organizowany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, gdzie brał czynny udział w diagnostyce i prowadzeniu terapii indywidualnej podopiecznych placówki. Odbywał, także praktyki w akademickim centrum pomocy Psychologiczno Pedagogicznej – Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Poradni Psychologicznej dr Anny Guni – Malichy; Stowarzyszeniu Psychoedukacji i terapii „EVOLUTIO” oraz Centrum badań Psychologicznych i psychoterapii „Prosalus”. Podczas praktyk przeprowadzał i opiniował testy psychologiczne, które później wykorzystywane były do dalszej diagnostyki i terapii. Na ich podstawie przygotowywał, także stadia poszczególnych przypadków i indywidualne plany pomocy, wraz zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w szkoleniach uzupełniających i konferencjach psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. Współpracuje ze specjalistami: dr Anną Gunią-Malichą, mgr Aliną Zimońską, mgr Patrykiem Molskim, mgr Martyną Białecką, mgr Moniką Zajączkowską, mgr Magdaleną Szafrańską-Sikorą i mgr Katarzyną Kulczyk.

Borys Czapka - ZnanyLekarz.pl

OFERTA

Nasza Poradnia oferuje usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego dla dzieci i dorosłych, a także świadczy usługi z zakresu psychoterapii, doradztwa zawodowego i coachingu.


WSPÓŁPRACA

Współpracujemy między innymi z Dolnośląską Szkołą Wyższą i ze specjalistami: lek. psychiatrą Agnieszką Augustyniak-Siubą, lek. dent. Bożeną Nosal, prof. dr hab. n. med. Ewą Anitą Jankowską, lek. Marcinem Drozdem, lek. Katarzyną Wojtas i innymi lekarzami z Przychodni na Tęczowej we Wrocławiu oraz adw. Łukaszem Buczko.

https://psych.net.pl

https://nateczowej.pl

https://www.nateczowej.pl/marcin-drozd-internista-kardiolog/

https://www.nateczowej.pl/ewa-a-jankowska-kardiolog-geriatra/

https://www.nateczowej.pl/katarzyna-wojtas-polc-kardiolog/

https://www.kancelariabuczko.pl/